Kariéra Akční nabídka Hotline: 603 267 216

Dotace

Naše společnost realizuje projekt s názvem „PP - výroba energyrouterů“,
reg.č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0005780, který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Předmětem projektu je pořízení technologií pro výrobu Energy-Routerů, včetně stavebních úprav objektu pro jejich výrobu. Díky projektu budou na trh uvedeny inovované produkty. Energy-Router je zařízení pro pokročilé nakládání s elektrickou energií vyrobenou z obnovitelných zdrojů, zajišťující zamezení přetoku energie zpět do distribuční soustavy. Nové zařízení je výsledkem vlastního výzkumu a vývoje.

eu