X
Kariéra Akční nabídka Hotline: 603 267 216

Evropský fond pro regionální rozvoj

Naše společnost realizovala projekt s názvem „TECHart – stavební úpravy a nástavba objektu víceúčelové haly“, registrační č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017574, který je schválen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie.

Projekt řeší kompletní rekonstrukci víceúčelové budovy společnosti TECHart systems s.r.o., jejíž parametry jsou z energetického pohledu nevyhovující. Prostřednictvím projektu došlo k zateplení obvodových konstrukcí a výměně otvorových výplní, osazení nového LED osvětlení, rekonstrukci vytápění objektu, instalaci nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla a instalaci fotovoltaické elektrárny na střechu budovy.

Realizace projektu povede k výraznému snížení spotřeby elektrické energie a snížení množství znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší, což bude mít pozitivní dopad na životní prostředí.

eu