X
Kariéra Akční nabídka Hotline: 603 267 216

Detekce nebezpečných plynů

Systémy detekce CO, NOx, CH4 metan, PB aj.

GIC40

Systémy detekce nebezpečných plynů, zejména v hromadných garážových stáních a v provozech kde hrozí nebezpečí udušení nebo výbuch. Skládá se z hlásičů, signalizačních zařízení, ev. ústředny a ovládaných jednotek (ventilace). Jako technologii používáme systémy renomovaných výrobců ASEKO, J.T.O. System apod. dle vhodnosti na konkrétní aplikaci. Pravidelný servis a kalibrace je samozřejmostí.