X
Kariéra Akční nabídka Hotline: 603 267 216

Požární zabezpečení - EPS

Protipožární systémy

Návrh, realizace, servis, pravidelné funkční zkoušky a revize.

EPS
 - elektrická požární signalizace ochraňuje majetek a osoby před vznikajícím požárem. Systémy navrhujeme dle PBŘ, včetně potřebných návazností ovládaných zařízení, například požární uzávěry, nouzové východy, odtahy kouře, přenosy na PCO či hasiče, apod. Ke všem dodaným systémům je samozřejmostí záruční a pozáruční servis včetně pravidelných funkčních zkoušek a revizí dle platných norem.

ZOKT - zařízení pro odtah kouře a tepla (ventilátory, požární klapky, světlíky a výkladce) 
Požární ucpávky a uzávěry 

Dle legislativních požadavků provádíme pravidlené funkční zkoušky dle § 7,8 vyhl. 246/2001 sb. s potvrzením OZO